ویدئوهای کاربردی

خط تولید لوله

پمپ قدرتمند و منحصر به فرد جت پرینتر هیتاچی، امکان اعمال فاصله زیاد هد با محصول را دفراهم آورده است به طوری که در بسیاری از خطوط تولید از این جت پرینتر ریز نگار به عنوان یکی پرینتر نیمه درشت نگار نیز استفاده می گردد.