ویدئوهای کاربردی

کاربرد جت پرینتر هیتاچی در صنایع مختلف

مدل های مختلف جت پرینترهای هیتاچی با توجه به امکانات متنوع و ویژگی های خاص به طور گسترده ای در طول 40 سال گذشته در خطوط تولید صنایع مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.