جت پرینترهای ریزنگار

  • شاتان
  • محصولات
  • جت پرینترهای درشت نگار
شاتان - جت پرینترهای درشت نگار

جت پرینترهای درشت نگار

Valve Jet Printers - در هد پرینتر های درشت نگار یک سری از دهانه های خروجی جوهر ( نازل ) توسط سوپاپ هایی کنترل می شوند. مخزن جوهر با اتصال به مخزن هوای فشرده تحت فشار قرار می گیرد و  با باز و بسته شدن سو پاپ ها، جوهر از دهانه به بیرون پرتاب می گردد. قطره های پرتاب شده از دهانه های هد ، بر روی محصول در حال حرکت انواع کارکتر را به چاپ می رساند.

اینترمک (interMAC)

اینترمک برند معتبر کشور کره جنوبی از سال 1978 تا کنون تاریخ پرباری را در زمینه تخصصی جت پرینتر های صنعتی پشت سر گذاشته و به ارائه راهکارهای مناسب در زمینه سیستم های نشانه گذار و کدگذار پرداخته است. از جمله ویژگی های محصولات این برند جهانی کیفیت ساخت بالای آن است که درخور نام کشور سازنده آن می باشد.