رویداد ها

شاتان - شرکت در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته

شرکت در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته

5 دی 1395

5 تا 8 دیماه 1395
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

ادامه مطلب
شاتان - شرکت در نمایشگاه بین المللی فرآورده های غذائی، ماشین آلات و صنایع وابسته - تبریز

شرکت در نمایشگاه بین المللی فرآورده های غذائی، ماشین آلات و صنایع وابسته - تبریز

16 شهریور 1395

16 تا 19 شهریور ماه 1395

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تبریز

ادامه مطلب
شاتان - شرکت در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته

شرکت در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته

2 دی 1394

2 تا 5 دی ماه 1394
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

ادامه مطلب