جت پرینترهای ریزنگار

  • شاتان
  • محصولات
  • پرینتر دیجیتالی تماسی (ریبونی)
شاتان - پرینتر دیجیتالی تماسی (ریبونی)

پرینتر دیجیتالی تماسی (ریبونی)

TTO(Thermal Transfer Overprinting) Printers - فن آوری TTO بر اساس انتقال حرارت بین هد دستگاه و ریبون کار می کند. مقاومت های کوچکی با ایجاد حرارت در حین فشردن هد به ریبون، موجب انتقال جوهر از ریبون به سطح مورد نظر می گردند. ریبون در تماس با یک سطح انعطاف پذیر مانند نوار نایلونی یا برچسب قرار گرفته و پرینتی را به صورت تماس مستقیم با سطح و با کیفیت بالا به چاپ می رساند.

دیکای (Dikai)

شرکت دیکای به عنوان یک برند آزموده شده چینی فاصله خود را از تمام اجناس چینی بی کیفیت حفظ کرده و در چرخه صنعت جهانی خود را به عنوان یک برند با کیفیت مطرح کرده است. به جرات می توان دیکای را به عنوان محصولی درجه یک برآمده از مشرق زمین نام برد.